Skip to content

Welkom!

Welkom op de site van de Bernewrâld, tevens de site van It Sutelplak.
Sinds mei 2008 is er in Reduzum een kleinschalig professioneel kinderdagverblijf.

U bent ten allen tijde welkom om eens te kijken hoe alles reilt en zeilt bij de Bernewrâld.

Vanaf januari 2015 is er in de voormalige dorpswinkel een buitenschoolse opvang gerealiseerd met de naam It Sutelplak.

Haedstrjitte 29
9008 SN Reduzum

Mobiel: 06-10099030 (Bernewrâld)
Mobiel: 06-23953348 (It Sutelplak)

Tel: (0566) 602434 (privé)

info@bernewrald.nl
info@itsutelplak.nl

Back To Top