Skip to content

De Bernewrâld is een sfeervol en kleinschalig kinderdagverblijf en biedt opvang gedurende vijf dagen per week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bent u druk met werk, studie of vanwege andere redenen, wij zijn er graag voor uw kind. Ons team speelt zoveel mogelijk in op de wensen en behoeften van de kinderen en de ouders. De opvoedingssituatie sluit niet alleen aan op de thuissituatie maar is ook aanvullend.

Wij gaan ongedwongen, hartelijk en kind gericht met kinderen om. Belangrijk is dat kinderen zich veilig en thuis voelen bij de Bernewrâld. Is deze basis gelegd dan durven kinderen risico’s aan te gaan, zodat ze deze gaan herkennen en zich daardoor kunnen en mogen ontwikkelen tot gezonde kinderen. Kinderen worden gestimuleerd om zich zelf te zijn. Spelenderwijs kunnen ze met anderen door een variatie aan spelmateriaal en activiteiten hun eigen mogelijkheden ontplooien.

Bekijk hieronder het inspectierapport.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht op deze pagina.

Back To Top