Skip to content

Pedagogische Visie 

Bewust in contact, dan is er verbinding.

Het bewust contact maken met het kind, de ouder, de medewerker.  Neutraal en gericht op alle aspecten van de ontwikkeling volgens een evenwichtige benadering op zowel emotionele, sociale, cognitieve, creatieve en morele gebieden in de ruimste zin. 

Deze pedagogische visie sluit goed aan bij een ieder die het belangrijk vindt dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde voor en in verbinding met zichzelf, met de anderen, met de natuur in een multiculturele samenleving. Het pedagogisch handelen is gebaseerd op het volledig mens mogen zijn.

De uitgangspunten zijn hierbij:

  • Bewust contact maken met de ander
  • Bewust (kinderen) zien en gezien worden
  • Bewust horen en gehoord worden
  • Bewust volgen en gevolgd worden
  • Bewust stimuleren en gestimuleerd worden
  • Bewust begrenzen en begrensd worden
  • Bewust respecteren en gerespecteerd worden
  • Bewust accepteren en geaccepteerd worden
  • Bewust erkennen en erkend worden
  • Bewust veiligheid en geborgenheid bieden, zich veilig en geborgen voelen

Veel waarde hechten wij aan het buiten zijn, mogen ontdekken wat de natuur te bieden heeft en hoe daarmee om te gaan. Op elk type weer kun je je kleden, bij de Bernewrâld zijn er voor de kinderen stevige gevoerde overalls waardoor er geen reden is om niet lekker buiten te spelen (ook in de regen is het fijn!)

 

Back To Top