Skip to content

Contactformulier

  Uw naam*

  Uw email*

  Uw telefoonnummer*

  Onderwerp

  Uw bericht

  Bernewrâld
  Haedstrjitte 29
  9008 SR Reduzum

  Tel: (0566) 602434
  Mobiel: 06-10099030

  info@bernewrald.nl
  www.bernewrald.nl

  Gebruiksvoorwaarden
  Deze website is eigendom van Kinderdagverblijf Bernewrâld. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Kinderdagverblijf Bernewrâld. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bernewrâld en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Kinderdagverblijf Bernewrâld, Reduzum). Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit ten opzichte van de inhoud van websites waarnaar onze website gelinkt wordt.
  Privacy
  Bernewrâld gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij registreren gegevens die van belang zijn voor een kwalitatief goede opvang. U wordt om toestemming gevraagd wanneer over uw kind contact en/of overleg is met derden, die niet aan de dagopvang zijn verbonden. (school, hulpverlenende instanties, e.d.). Er wordt door de leidster geen vertrouwelijke informatie over kinderen en/of ouders aan andere kinderen, ouders en collega’s in de dagopvang gegeven.
  Landelijk Register Kinderopvang
  Wij zijn geregistreerd als erkend kinderdagverblijf. Op het landelijk register kinderopvang kunt u informatie vinden betreffende de Bernewrâld. (www.landelijkregisterkinderopvang.nl). Ook is daar het inspectierapport van de GGD in te zien.
  Back To Top